Bản tin tháng 4 năm 2010

Được viết ngày 14 Tháng 5 2010 In bài này Gửi Email bài này

HỢP PHẦN: Hợp phần Hỗ trợ Kĩ thuật 2 –Phát triển Năng lực Quản lí Nước thải

CHỦ ĐỀ Ý thức Cộng đồng

HOẠT ĐỘNG: Ngày Đức-Việt tại Bắc Ninh

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: Bắc Ninh, ngày 15 tháng 4 năm 2010

11464895_b610e5bc18

Tải Bản tin tại đây

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.