Phương pháp xử lý nước thải phi tập trung của Dự án Quản lý Nước thải

Được viết ngày 22 Tháng 6 2010 In bài này Gửi Email bài này

Những điểm chủ chốt trong công tác xử lí nước thải phi tập trung đã được thống nhất với Bộ Xây Dựng

Dự án Xử lí Nước thải và Bộ Xây Dựng gần đây đã thống nhất về "Những điểm chủ chốt trong công tác xử lí nước thải phi tập trung" nhằm quảng bá phương pháp tổng thể này với các cơ quan hữu quan và các bên liên quan trong lĩnh vực vệ sinh. Phương pháp này được xây dựng làm cơ sở cho việc phát triển hơn nữa công tác quản lí và xử lí nước thải phi tập trung qui mô nhỏ tại Việt Nam.

Tải tài liệu "WWM project's approach to DWWT" can be downloaded (Eng ) và (Vn )

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.