Hướng dẫn quản lý và thực hiện hoạt động truyền thông

Được viết ngày 24 Tháng 6 2010 In bài này Gửi Email bài này

Hợp phần:Hợp phần Hỗ trợ Kĩ thuật 2–Phát triển Năng lực Quản lí Nước thải

Chủ đề: Quan hệ cộng đồng

Tên: Hướng dẫn quản lý và thực hiện hoạt động truyền thông

Tác giả: Nguyễn Thúy Hà, Trần Tiến Đức

Một trong các mục tiêu của Chương trình Quản lý Nước thải và Chất thải rắn tại các Tỉnh lỵ ở Việt Nam là hướng tới việc nâng cao năng lực quản lý nước thải tại những khu vực trong địa bàn dự án, từ đó góp phần cải thiện sức khỏe của cộng đồng. Để đạt được mục tiêu này, ngoài việc xây dựng một hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, thì việc có được sự ủng hộ của cộng đồng trong việc vận hành và đóng phí nước thải là rất quan trọng. Chính vì vậy, dự án đã khuyến khích các công ty thực hiện các chiến dịch cung cấp thông tin cũng như nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua nhiều hình thức khác nhau, trong đó có các hoạt động truyền thông.

Vậy truyền thông là gì, những người chịu trách nhiệm cho việc thực hiện truyền thông trong các cơ quan, tổ chức cần được trang bị những kiến thức và kỹ năo để họ có thể lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các hoạt động truyền thông trong công ty một cách có hiệu quả nhất?

Hướng dẫn này được sử dụng như một tài liệu hỗ trợ những người tham gia công tác truyền thông, bảo đảm mối quan hệ công chúng giữa công ty và cộng đồng nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của hoạt động của công ty.

Có thể tải tài liệu tại đây

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.