Bản tin tháng 9 năm 2010

Được viết ngày 06 Tháng 10 2010 In bài này Gửi Email bài này

Hợp phần: Hợp phần Hỗ trợ Kĩ thuật 2 –Tăng cường Năng lực Quản lí Nước thải

Chủ đề: Phát triển tổ chức

Hoạt động: Quản lý tri thức và học tập mang tính thể chế

Thời gian và địa điểm: Bắc Ninh, Hải Dương, Vinh, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng

11720428_48888aceea

Tải Bản tin tại đây

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.