Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt phí nước thải

Được viết ngày 18 Tháng 10 2010 In bài này Gửi Email bài này

Dự án QLNT rất hân hạnh được thông báo rằng việc xây dựng các điều kiện khung bền vững cho công tác quản lý nước thải ở Việt Nam đã đạt được một bước tiến quan trọng vào tháng 8 năm nay.

Với tư cách là chính quyền địa phương đầu tiên ở Việt Nam, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo việc áp dụng phí thoát nước theo nguyên tắc bù đắp chi phí phù hợp với các quy định của Chính phủ trong Nghị định 88 88/2007/NĐ-CP. Như đã thông báo chính thức trong Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân về việc áp dụng phí thoát nước kể từ ngày 1/1/2011 và kéo dài trong hai năm cho đến khi phí thoát nước được điều chỉnh phù hợp theo số liệu cập nhật về điều kiện địa phương.

Việc áp dụng phí thoát nước như vậy là điều hoàn toàn mới lạ đối với Việt Nam và là kết quả trực tiếp của những nỗ lực không ngừng trong dự án QLNT trong suốt năm năm hợp tác vừa qua. Cơ cấu phí thoát nước được phê duyệt phù hợp với đề xuất phí thoát nước do Công ty cung cấp dịch vụ thoát nước (Công ty TNHH Một thành viên Công trình Đô thị Sóc Trăng) hợp tác chặt chẽ với đội chuyên gia, tư vấn Dự án QLNT soạn thảo.

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2011, ngoài tiền nước máy, các hộ gia đình, cơ quan hành chính sự nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong thành phố đấu nối vào hệ thống thoát nước tập trung của thành phố sẽ phải trả tiền thu gom và xử lý (sau đó) nước thải. Theo đó, các đối tượng nộp phí thoát nước theo quy định này không phải nộp phí bảo vệ môi trường theo Nghị định số 67/2003/NĐ-CP của Chính phủ. Hội Đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt mức thu phí thoát nước cho từng loại khách hàng khác nhau như sau:

Phân loại khách hàng Mức phí (đồng/m3)

Hộ gia đình                                                1.700,-

Cơ quan hành chính sự nghiệp             1.700,-

Cơ sở kinh doanh và dịch vụ                  2.550,-

Cơ sở sản xuất                                          3.400,-

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ nước máy, phí thoát nước sẽ được thu thông qua hóa đơn tiền nước và chuyển trực tiếp cho công ty Công trình đô thị Sóc Trăng. Đối với khách hàng không sử dụng dịch vụ nước máy nhưng xả nước thải ra hệ thống thu gom công cộng, phí thoát nước sẽ do công ty Công trình đô thị Sóc Trăng trực tiếp thu theo biên lai thu phí. Số tiền thu được sẽ được giữ lại trong tài khoản của công ty và được sử dụng để trang trải chi phí vận hành và bảo dưỡng (VH&BD) hệ thống thoát nước thành phố.

Công ty CTĐT Sóc Trăng cần áp dụng các biện pháp cần thiết để thu thập số liệu về khách hàng và thông báo cho người dân để việc thu phí có thể bắt đầu vào tháng 1 năm 2011.

Đội chuyên gia, tư vấn của Dự án QLNT hy vọng bước tiến triển tích cực này ở Sóc Trăng sẽ có ảnh hưởng lan rộng đến các tỉnh/thành khác ở Việt Nam. Nếu không áp dụng phí thoát nước phù hợp, sẽ không thể Vận hành và Bảo dưỡng tài sản hệ thống thoát nước một cách bền vững và hiệu quả

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.