Bản tin tháng 10

Được viết ngày 19 Tháng 10 2010 In bài này Gửi Email bài này

Hợp phần: Hợp phần HTKT 2 –Tăng cường năng lực Quản lý Nước thải

Chủ đề: Các điều kiện khung về Thể chế

Hoạt động: Áp dụng Phí thoát nước

Địa điểm và thời gian: Thành phố Sóc Trăng, Tháng 8 Năm 2010

11737204_c934a26d93

Tải Bản tin tại đây

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.