Bản tin tháng 11 năm 2010

Được viết ngày 18 Tháng 11 2010 In bài này Gửi Email bài này

Hợp phần: Hợp phần Hợp tác kỹ thuật 2 – Tăng cường năng lực Quản lý Nước thải

Chủ đề: Các điều kiện khung về Thể chế

Hoạt động: Chuyển giao trách nhiệm Quản lý Hệ thống cống cấp 3

Thời gian và địa điểm: Trà Vinh, tháng 8 năm 2010

11762768_5d8341f8a3

Tải Bản tin tại đây

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.