Chương trình Quản lý Nước thải và Chất thải rắn bước vào giai đoạn 3

Được viết ngày 01 Tháng 11 2011 In bài này Gửi Email bài này

Tiếp nối sự hợp tác tốt đẹp và hiệu quả giữa Bộ Xây Dựng và GIZ trong giai đoạn 2, Chương trình “Quản lý Nước thải và Chất thải rắn tại các Tỉnh lỵ Việt Nam (WMP) bước vào giai đoạn 3. Trong giai đoạn này, chương trình được mở rộng thêm 3 tỉnh là Lạng Sơn, Sơn La và Hòa Binh, đồng thời bao gồm các hoạt động quản lý chất thải rắn (xin vui lòng xem bản đồ địa điểm thực hiện chương trình).

Figure_component_Viet_final

Hợp phần 2 của giai đoạn trước (tăng cường năng lực cho các đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý nước thải) sẽ được tiếp tục và chuyển thành hợp phần 3 trong khi hợp phần 2 của giai đoạn 3 sẽ tập trung vào tăng cường năng lực cho chính quyền các tỉnh về lĩnh vực quản lý nước thải và chất thải rắn.

Giai đoạn 3 tiếp tục phản ánh phương thức tiếp cận đa cấp của chương trình: cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp công ty (vui lòng xem sơ đồ) và sẽ được thực hiện đến tháng 7 năm 2012.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.