Hội thảo nâng cao chất lượng dịch vụ nhờ thu phí thoát nước tại Sóc Trăng

Được viết ngày 17 Tháng 11 2011 In bài này Gửi Email bài này

Thành phố Sóc Trăng bắt đầu áp dụng thu phí thoát nước ở mức đủ thu hồi chi phí vận hành bảo dưỡng từ tháng 6 năm 2011. Ngày 17 tháng 11 năm 2011, Công ty Công trình Đô thị Sóc Trăng và WMP đồng tổ chức Hội thảo đánh giá tiến độ thực hiện, thảo luận về việc tiếp tục cải thiện khung pháp lý cho tỉnh, xây dựng lộ trình sử dụng hiệu quả nguồn thu tăng lên của Công ty từ phí thoát nước cũng như cải thiện chất lượng dịch vụ thoát nước tại Sóc Trăng.  

IMG_0015_small Tỉnh Sóc Trăng hiện nay đang xem xét ban hành một quy định thoát nước tại địa phương để hỗ trợ thực hiện Nghị định 88/2007 về thoát nước đô thị và khu công nghiệp. Quy định này dự kiến sẽ được UBND Tỉnh thông qua vào tháng 12 năm 2011.

Chuyên viên Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây Dựng (BXD) đã tham dự Hội thảo và bày tỏ sự quan tâm đối với trường hợp của Sóc Trăng. Trong thời điểm này, BXD đang rà soát Nghị định 88/2007 và cân nhắc đưa những góp ý, phản hồi của các địa phương vào bản Nghị định sửa đổi.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp và góp phần hỗ trợ xây dựng lộ trình hướng tới dịch vụ nước thải hiệu quả ở Sóc Trăng.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.