Họp báo cáo Kết quả Thực hiện Giai đoạn 2 và Chuẩn bị Giai đoạn 3

Được viết ngày 18 Tháng 1 2012 In bài này Gửi Email bài này

Ngày 17 tháng 1 năm 2011, Chương trình Quản lý Nước thải và Chất thải rắn của MoC/GIZ (WMP) tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 2 và chuẩn bị giai đoạn 3. Cuộc họp được tổ chức tại Hà Nội sau khi giai đoạn 2 kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2011 và  giai đoạn 3 đang trong quá trình lập kế hoạch. TS Nguyễn Hồng Tiến - Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật Bộ Xây Dựng và Ông Hanns-Bernd Kuchta – Giám đốc Chương trình của GIZ chủ trì cuộc họp.

Dù được tổ chức vào thời gian giáp Tết, cuộc họp vẫn thu hút sự tham gia tích cực và đầy đủ của 35 đại biểu từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài Chính, Văn phòng Chính phủ, các Cục, Vụ, Viện có liên quan của Bộ Xây Dựng như ATI, Vụ Hợp tác Quốc tế, Viện Kinh tế Xây Dựng, các tổ chức Quốc tế và cơ quan phát triển như Đại sứ quán Phần Lan, FINIDA, JICA, WHO, WB cũng như các nhà báo của ngành xây dựng.

IMG_0365_cropped_smallĐại biểu tham dự cuộc họp

 Theo báo cáo của TS Nguyễn Hồng Tiến, Giai đoạn 2 của Chương trình được thực hiện trong 3 năm từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 10 năm 2011 và bao gồm hai hợp phần theo phương pháp tiếp cận đa cấp:

  • Hợp phần 1: Tăng cường năng lực cho Bộ Xây Dựng và các cơ quan liên quan hoạt động trong lĩnh vực quản lý nước thải và chất thải rắn (cấp quốc gia)
  •  Hợp phần 2: Tăng cường năng lực về quản lý nước thải tại các tỉnh, thành phố thuộc chương trình  bao gồm Bắc Ninh, Hải Dương, Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh (cấp địa phương – cho các công ty thoát nước hoặc chính quyền địa phương).

Trong Hợp phần 1, ATI và GIZ đã hỗ trợ thực hiện những nội dung của Nghị định 88/2007/NĐ-CP tại các tỉnh, tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo, diễn đàn và các khóa đào tạo, xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý nước thải và chất thải rắn, xuất bản tuyển tập các văn bản pháp quy và bài học thành công trong quản lý hạ tầng. Ngoài ra, cán bộ của Bộ Xây dựng đã được tham dự các khóa đào tạo, hội nghị và tham quan kỹ thuật trong nước và quốc tế.

Ở Hợp phần 2, Cục Hạ tầng kỹ thuật và GIZ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Chính quyền địa phương và các đơn vị cung cấp dịch vụ thoát nước trên địa bàn 6 tỉnh nhằm tăng cường dịch vụ thoát nước và nâng cao nhận thức cộng đồng. Những lĩnh vực chính mà Hợp phần hỗ trợ bao gồm: phát triển thể chế, phát triển tổ chức, quản lý tài chính, quản lý khách hàng, tăng cường nhận thức cộng đồng, quản lý tài sản, vận hành bảo dưỡng, quản lý nguồn nhân lực, quản lý nước thải phi tập trung, kiểm soát dòng thải và nước bề mặt. Một số thành tựu nổi bật đạt được là những quy định về quản lý thoát nước và xử lý nước thải tại các tỉnh, mẫu hợp đồng quản lý dịch vụ, phần mềm báo cáo tài chính, quản lý khách hàng bao gồm hệ thống thu ngân, công thức tính phí thoát nước tại các tỉnh thuộc Chương trình…

Dựa trên thành công của Giai đoạn 2, Giai đoạn 3 được mở rộng thêm ba đô thị Hòa Bình, Sơn La và Lạng Sơn và bao gồm ba hợp phần: (1) tư vấn cho Bộ Xây Dựng về lĩnh vực quản lý nước thải và chất thải rắn; (2) tư vấn cho chính quyền tỉnh về lĩnh vực quản lý nước thải và chất thải rắn; (3) tư vấn cho các đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý nước thải và chất thải rắn. Ba hợp phần này thể hiện mạnh mẽ hơn phương thức tiếp cận đa cấp của chương trình và sẽ tập trung vào các nội dung phát triển thể chế tại địa phương, phát triển tổ chức cho các công ty thoát nước, quản lý tài sản, vận hành và bảo dưỡng tại các công ty, quản lý nước thải phi tập trung và tăng cường nhận thức cộng đồng.

Các đại biểu đánh giá cao phương thức tiếp cận đa cấp, phương pháp luận và nội dung Chương trình nói chung cũng như những thành tựu đạt được của Giai đoạn 2 và tầm nhìn cho Giai đoạn 3 nói riêng. Ngoài ra, các đại biểu còn đề xuất tiếp tục phổ biến và nhân rộng bài học thành công của giai đoạn 2 đồng thời chia sẻ quan điểm phối hợp chặt chẽ hơn giữa các nhà tài trợ trong lĩnh vực quản lý nước thải trong giai đoạn 3. Những đóng góp này sẽ được đưa vào giai đoạn 3 nhằm đảm bảo tính hiệu quả và thành công của Chương trình.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.