Tài liệu Hướng dẫn Giám sát Nguồn xả thải Gián tiếp vào Hệ thống Thoát nước Công cộng

Được viết ngày 06 Tháng 2 2012 In bài này Gửi Email bài này

Tài liệu Hướng dẫn Giám sát Nguồn xả Gián tiếp vào Hệ thống Thoát nước Công cộng vừa được hoàn thành trong khuôn khổ Hợp phần 3 của WMP.

Tài liệu này nhằm hỗ trợ các công ty thoát nước trong việc giám sát các hộ xả thải gián tiếp, đặc biệt là các công ty đang chuẩn bị vận hành các nhà máy xử lý nước thải vừa xây mới.

screenshot_new_guidlines

Nước thải qua xử lý sẽ không đạt chất lượng mong muốn nếu không quan tâm đúng mức đến điều kiện và tính chất của nguồn nước thải đầu vào. Việc giám sát nguồn xả thải có ý nghĩa quan trọng giúp quy trình xử lý đạt sự ổn định và hiệu quả, nhờ đó góp phần phục vụ lợi ích sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Ấn phẩm này là kết quả của rất nhiều hoạt động đào tạo và huấn luyện thuộc chương trình WMP.

Để tải ấn phẩm này, vui lòng nhấn vào đây.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.