Khởi động Đánh giá Thể chế tại 3 Đô thị mới của Chương trình

Được viết ngày 23 Tháng 2 2012 In bài này Gửi Email bài này

Trong tuần ba của tháng 2 năm 2012, Đoàn công tác Hợp phần 3 thực hiện đánh giá thể chế tại Sơn La và Hòa Bình để tìm hiểu kỹ hơn về điều kiện, tình hình địa phương và tạo nền móng cho các hoạt động tăng cường năng lực trong thời gian tới.

Đoàn công tác đã có được cái nhìn tổng quan về mối quan hệ giữa các bên hữu quan tại Sơn La và Hòa Bình trong lĩnh vực quản lý nước thải (lập sơ đồ các bên hữu quan) và xác định những nội dung cần tập trung hỗ trợ. Cả hai đô thị nói trên đều cần tăng cường công tác quản lý thoát nước và chính quyền địa phương cũng như các đơn vị có liên quan đã bày tỏ sự quan tâm và cam kết thực hiện.

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ thực hiện đánh giá thể thế tại Thành phố Lạng Sơn trong tháng 3 năm 2012.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.