Đề xuất Đổi mới Tổ chức của Công ty Cấp thoát Nước Bắc Ninh

Được viết ngày 27 Tháng 2 2012 In bài này Gửi Email bài này

Theo kế hoạch, tháng 7 năm 2012, nhà máy xử lý nước thải cho Thành phố Bắc Ninh do KfW tài trợ sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành.

Công ty Cấp thoát Nước Bắc Ninh nhận rõ tầm quan trọng của việc tái cơ cấu Xí nghiệp Quản lý Nước thải (XNQLNT) để có đủ năng lực quản lý trạm xử lý nước thải mới được xây dựng này.

WWMD_chart_Viet_copyÔng Đinh Quang Hiệp, Chủ tịch Công ty Cấp thoát Nước Bắc Ninh đã mời các chuyên gia của WMP tham gia thảo luận về cơ cấu của XNQLNT và mong muốn được chương trình hỗ trợ công tác tái cơ cấu cũng như đào tạo cán bộ vận hành bảo dưỡng công trình thoát nước.

Ông Nguyễn Xuân Quyết, Giám đốc XNQLNT trình bày đề xuất chi tiết tái cơ cấu Xí nghiệp và sơ đồ tổ chức dự kiến sau khi tái cơ cấu với những chức năng và nhiệm vụ cụ thể.

Ông Đinh Đăng Minh, Cố vấn Thể chế của WMP trình bày chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban và đề xuất sửa đổi sơ đồ tổ chức của Xí nghiệp trong tương lai, chia thành hai lĩnh vực chính: (1) vận hành bảo dưỡng mạng lưới thoát nước và (2) vận hành bảo dưỡng trạm xử lý nước thải, trạm bơm và cống áp lực bao gồm cả trạm xử lý nước thải phi tập trung tại Thôn Viêm Xá.

Toàn bộ đại biểu đều tham gia dự thảo Sơ đồ Tổ chức của Xí nghiệp Thoát nước (vui lòng xem sơ đồ) và thống nhất một số công việc tiếp theo cũng như kế hoạch thực hiện.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.