Hội thảo Nhân rộng Phương pháp Tiếp cận Quản lý và Xử lý Nước thải phi tập trung

Được viết ngày 13 Tháng 3 2012 In bài này Gửi Email bài này

Ngày 8 tháng 3 năm 2012, Chương trình Quản lý Nước thải và Chất thải rắn (WMP) tiến thêm một bước trên con đường giới thiệu phương pháp tiếp cận quản lý và xử lý nước thải phi tập trung thông qua Hội thảo cùng chủ đề tổ chức tại Thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. Hội thảo nhằm khởi động một khảo sát về tiềm năng xây dựng trạm xử lý nước thải quy mô nhỏ tại Thành phố này.

Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận đề cương nhiệm vụ cho một nghiên cứu làm cơ sở cho các dự án quản lý nước thải phi tập trung trong tương lai. Với sự hỗ trợ của Công ty Đại Việt – một công ty tư vấn tại địa phương và công ty quản lý nước thải, 15 điểm nóng trên thành phố sẽ được xác định và đánh giá để đầu tư trạm xử lý nước thải trong tương lai. Nghiên cứu này cũng sẽ đánh giá những vấn đề thể chế và tổ chức như quy trình vận hành & bảo dưỡng và sự tham gia của cộng đồng.

Hội thảo không chỉ là xuất phát điểm cho các dự án quản lý nước thải phi tập trung mà còn là một phương tiện cụ quan trọng để phổ biến ý tưởng kết hợp phương án xử lý nước thải tập trung và phi tập trung tại một thành phố lớn như Thành phố Vinh. Thông qua các cuộc thảo luận sâu với đại biểu tham dự và lãnh đạo cấp cao của UBND Thành phố như Chủ tịch và Phó Chủ tịch, thông tin và ý tưởng mới đã đến được với những người ra quyết định tại địa phương.

WMP rất phấn khởi khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền thành phố Vinh và các cơ quan hữu quan trong lĩnh vực quản lý nước thải.

Nghiên cứu này dự kiến được hoàn thành vào tháng 7 năm 2012.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.