Thông báo về Hội thảo Quản lý Tri thức và Học tập Thể chế

Được viết ngày 19 Tháng 3 2012 In bài này Gửi Email bài này

Trong 7 năm qua, Chương trình WMP đã trải qua hai giai đoạn và chuyển giao những kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực khác nhau. Khái niệm Quản lý Tri thức và Học hỏi vềThể chế đã được giới thiệu đến các công ty thoát nước tham gia chương trình.

WMP xin thông báo sẽ tổ chức Hội thảo Quốc gia về Quản lý Tri thức và Học hỏi về Thể chế vào tháng 5 năm 2012. Mục đích của Hội thảo nhằm trình bày những khía cạnh lý thuyết, kết quả nghiên cứu kết hợp với kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Quản lý Tri thức. Nhờ đó, các cơ quan, đơn vị liên quan đến chương trình hiểu biết thêm về sự cần thiết và cách thực hiện quản lý tri thức. Ngoài ra, Hội thảo cũng được
thiết kế để tạo điều kiện xây dựng các mạng lưới và kết nối chương trình với các công ty và tổ chức trong nước và quốc tế.

Chủ đề của Hội thảo: Quản lý Tri thức để Tăng cường Năng lực

Những nội dung dự kiến là:

 • Lĩnh hội tri thức từ các công ty quốc tế
 • Lĩnh hội tri thức: nhận diện tri thức
 • Hệ thống thông tin quản lý (ứng dụng phần mềm)
 • Lưu giữ tri thức
 • Tài liệu
 • Sử dụng mạng nội bộ intranet
 • Khuyến khích sáng tạo những ý tưởng mới để chia sẻ và học tập
 • Bài học thành công và giải thưởng
 • Công cụ học tập điện tử trong một tổ chức
 • Cơ chế dòng chảy của tri thức: kết nối với các nhóm công tác, các phiên thảo luận thường xuyên
 • Phương pháp đào tạo nội bộ: giảng giải/ hỗ trợ đồng nghiệp/ kèm cặp
 • Mạng lưới chuyên môn để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm

Thành phần tham dự: giám đốc các công ty thoát nước thuộc chương trình, nhóm công tác về quản lý tri thức của các công ty, WMP (GIZ, GFA, MoC), một số công ty trong nước và quốc tế, các công ty của Đức tại Việt Nam, mốt số tổ chức tư vấn và trường đại học.

Thời gian:            Ngày 30 tháng 5 năm 2012

Địa điểm:             Sẽ thông báo sau

WMP trân trọng kính mời các đại biểu tham dự và có bài tham luận tại sự kiện này.

Chương trình và chi tiết về địa điểm sẽ được thông báo trên trang web này trong thời gian tới.

Thông tin thêm xin vui lòng liên hệ: Bà Lê Thị Tú Anh – Cố vấn Quản lý Tri thức (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="color: #00447b;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.