Phim tuyên truyền về quản lý nước thải trên trang web của WMP

Được viết ngày 26 Tháng 3 2012 In bài này Gửi Email bài này

Nhằm mục đích tăng cường nhận thức về sự cần thiết và lợi ích của việc quản lý nước thải bền vững, WMP sản xuất một bộ phim tuyên truyền được trình chiếu trên các đài truyền hình địa phương chín tỉnh thuộc dự án. Bộ phim cung cấp thông tin về hiện trạng quản lý nước thải tại Việt Nam, những rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng từ nước thải và những bước đi cần thiết hướng đến cải thiện tình hình này.

movie_thumbNgoài ra bộ phim còn chuyển tải thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong một khung quản lý mới về nước thải đô thị nhằm thực hiện Nghị định số 88/2007/ND-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp. Bộ phim này cũng sẽ phục vụ cho các chương trình truyền thông của WMP để  vận động người dân chấp nhận chi trả phí thoát nước sẽ được đưa vào thực hiện tại một số tỉnh trong thời gian tới.

Bạn đọc có thể xem phim tại đây.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.